MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Inwestowanie

Czym jest biomasa niedrzewna?

Energia elektryczna czy też energia cieplna to elementy niezbędne we współczesnym świecie, bez których funkcjonowanie na tak wysokim i komfortowym poziomie nie byłoby obecnie możliwe. 

Mimo tego, że energia elektryczna czy też cieplna są tak ważne, to ich produkcja zazwyczaj wiąże się z pewnymi zagrożeniami i niekorzystnie wpływa na środowisko. Ma to miejsce szczególnie w przypadku starszych metod produkcji tego typu energii, które wiążą się zazwyczaj z wysoką emisją różnego rodzaju szkodliwych substancji oraz gazów cieplarniach do środowiska, a ponadto zużywają cenne surowce naturalne, które kiedyś się skończą. Aby temu zapobiec i produkować energię w dużo bardziej ekologiczny sposób wytwarza się tzw. biomasę, która może być wykorzystana w celu produkcji energii. 

Czym jest biomasa?

Obecnie świat dąży coraz bardziej w kierunku odnawialnych źródeł energii, które pozwalają na produkcję energii w ekologiczny i tani sposób. Jednym z tego typu rozwiązań jest z pewnością biomasa, która zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Biomasa to nic innego jak różnego rodzaju odpady, które powstają jako efekt uboczny produkcji. Materiał ten może pochodzić z resztek roślinnych i zwierzęcych, pozyskiwanych w gospodarstwach domowych, rolnictwie, leśnictwie, podczas pielęgnacji terenów zielonych w miastach itd. Ponadto biomasą mogą być także odpady komunalne i przemysłowe. 

Materiał ten może być również tworzony ze specjalnie wyhodowanych w tym celu roślin takich jak np. wierzba wiciowa, trzcina pospolita i rdest, które charakteryzują się szybkim wzrostem i małymi wymaganiami, co do warunków, w jakich są hodowane. Tak wytworzona biomasa może być wykorzystywana następnie jako paliwo w produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Jest ona również uważana za odnawialne źródło energii, a to z tego powodu, że pochodzi z zasobów naturalnych, które są niewyczerpywalne i możliwe jest ich odtworzenie. 

Co zalicza się do biomasy niedrzewnej?

Biomasa to materiał, który może występować w różnych rodzajach i różnej formie. Można tutaj wyróżnić biomasę drzewną, która obecnie jest jednym z najpopularniejszych tego typu materiałów, a pozyskiwana jest ona z drewna i wszelkiego rodzaju odpadów drewnianych takich jak np. kora, trociny, zrębki w wyniku czego można uzyskać np. brykiet lub pellet. 

Warto jednak pamiętać, że biomasa występuje również w formie niedrzewnej. Oznacza to, że tego typu materiał nie jest wytwarzany z drewna, ale z innych elementów takich jak np. słoma, siano, pestki i ziarna, odpady zwierzęce, pozostałości po pielęgnacji terenów zielonych w miastach, różnego rodzaju odpadki produkowane głównie w gospodarstwach domowych, odpady komunalne ulegające biodegradacji czy nawet różnego rodzaju produkty pochodzące z procesów przemysłowych zarówno te z zakładów przetwarzających owoce, warzywa, ale też tych zajmujących się obróbką mięsa lub z browarów. Biomasa to także osady powstałe po oczyszczeniu ścieków. 

Gdzie wykorzystuje się biomasę niedrzewną?

Jak widać, biomasa to materiał, który może być produkowany z bardzo wielu różnych surowców i odpadów i niekoniecznie musi to być drewno. Tak utworzona biomasa może mieć bardzo różne zastosowanie, co możliwe jest z racji jej uniwersalności oraz wartości energetycznej, jaką posiada. Biomasa może być bowiem wykorzystywana jako ekologiczne i odnawialne źródło energii służące do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej. 

Kto dostarcza biomasę niedrzewną?

Aby biomasa niedrzewna mogła powstać, konieczne są różnego rodzaju materiały i odpady niezbędne do jej produkcji. Materiały te w formie różnego rodzaju elementów lub odpadów dostarczane są zazwyczaj przez rolników, hodowców zwierząt, gospodarstwa domowe, firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami komunalnymi itd. Następnie przedsiębiorstwa produkujące biomasę w określonej formie tworzą z tych odpadów i elementów finalny produkt gotowy do użytku. 

Czego można wymagać od dostawców biomasy niedrzewnej?

Dostawcy biomasy muszą spełniać pewne określone warunki i wymagania, aby móc dostarczać biomasę na rynek. Jednym z takich wymagań może być certyfikat REDcert, który jest unijnym standardem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy. Uzyskanie takiego certyfikatu potwierdza, że dana firma osiągnęła całkowitą zgodność z wymogami dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Udostępnij

O autorze