MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Inwestowanie

Historia giełdy, jak narodził się rynek?

Historia giełdy, jak narodził się rynek?

Od tysięcy lat możemy zaobserwować rozwój handlu. Ludzie od zarania dziejów wymieniali się zdobytymi surowcami oraz pokarmem. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęto budować specjalne miejsca temu służące – targowiska, jarmarki czy też tawernach. Z czasem zaczął zmieniać się charakter handlu i stawał się on coraz bardziej zbliżony do tego, który znamy z czasów dzisiejszych. Czynniki takie jak rozwój miast czy odkrycia geograficzne w znacznym stopniu się do tego przyczyniły. Samo słowo giełda pochodzi z języka niemieckiego, i pierwotnie oznaczało miejsce zgromadzeń kupców, w którym dokonywano wymian handlowych.

Pierwsza giełda

Najstarsza giełda powstała w roku 1531 w Antwerpii – było to pierwsze miejsce w całości przeznaczone do handlu. Transakcje opierano na towarach, wekslach oraz obligacjach. W tym miejscu trudniono się również lichwą, czyli pożyczkami na wysoki procent. W XVI wieku w Holandii powstały spółki handlowe i było to ogromny przełom w dziedzinie handlu. Rozwój żeglugi przyczynił się do sprowadzania produktów z rejonów dotąd niedostępnych – okazało się to niezwykle korzystne dla kupców, ale z drugiej strona ryzykowne oraz niebezpieczne. W celu zminimalizowania ryzyka kupcy łączyli  się w spółki.

Pierwszą spółką była Kampania Wschodnioindyjska, której kapitał został podzielony w 1606 roku i wtedy również zostały wyemitowane pierwsze na świecie akcje. Tego typu spółki odnotowywały w tamtym czasie ogromne zyski, więc mieszkańcy chętnie inwestowali w różne przedsięwzięcia, dzięki czemu mieli udział w zyskach.

Dalszy rozwój

Na duży przełom musieliśmy czekać aż do połowy XIX wieku, kiedy wynaleziono telegram. Dzięki temu można było zrezygnować z handlu bezpośredniego.

W ten oto sposób na największej giełdzie tamtych czasów – New York Stock & Exchange Board zaczęli pojawiać się brokerzy oraz inwestorzy z spoza Stanów Zjednoczonych oraz poprawiał się komunikacja między nimi.

Udostępnij

O autorze