MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Inwestowanie

Jak można zadbać o bezpieczeństwo żywności?

Jak można zadbać o bezpieczeństwo żywności?

Bezpieczeństwo żywności to jedna z najważniejszych kwestii w procesie produkcji różnego rodzaju artykułów spożywczych. Tego typu produkty muszą spełniać wszelkie rygorystyczne wymagania i normy, aby konsumenci mieli gwarancję, że ich spożywanie będzie w pełni bezpieczne dla ich zdrowia. W tym celu wszelkie podmioty zajmujące się produkcją żywności lub uczestniczące w tym procesie muszą wdrożyć odpowiednie metody i procedury, które zagwarantują bezpieczeństwo produkowanej żywności. 

Dokładna analiza zagrożeń

Pierwszą i zarazem najważniejszą kwestią w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szczegółowe określenie wszelkich zagrożeń, na jakie mogą być narażone produkowane artykuły spożywcze. Dzięki temu możliwe będzie dużo lepsze przeciwdziałanie im i reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa żywności. W tym celu trzeba przygotować listę wszelkich potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych, biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. 

Następnie konieczne jest określenie istotności zagrożenia, oszacowanie ryzyka ich wystąpienia oraz ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania ich wystąpieniu. 

Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli

Kontrola to kwestia niezbędna w celu zapobiegania, eliminowania i redukowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Z tego względu tak istotne jest wyznaczenie krytycznych punktów, czyli określonych momentów w procesie produkcyjnym, których kontrola i nadzór jest szczególnie ważna w kontekście bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu dama firma będzie miała pełną kontrolę nad wszelkimi najbardziej istotnymi kwestiami w łańcuchu produkcyjnym żywności, co pozwoli zadbać o jej bezpieczeństwo i tym samym dostarczyć na rynek produkty spełniające wszelkie normy i standardy. 

Określenie wartości docelowych i granic tolerancji dla każdego punktu kontroli

Oprócz wyznaczenia krytycznych punktów kontroli niezbędne jest także określenie wartości docelowych i granic tolerancji dla każdego z tych punktów. Najczęściej dotyczy to takich parametrów jak m.in. czas, temperatura, wilgotność, pH, kwasowość, czy też cechy sensoryczne, czyli barwa, zapach, lepkość itd. Dla tych parametrów przyjmuje się określone wartości krytyczne i zakresy tolerancji, których przekroczenie będzie jednoznaczne z niespełnianiem przez dany produkt norm bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu kontrola produkowanych artykułów spożywczych może działać bardzo sprawnie i skutecznie wyłapywać wszelkie niespełniające określonych wymagań produkty. 

Ustalenie sposobu monitorowania każdego punktu kontroli

Każdy krytyczny punkt kontroli wymaga systematycznego i skutecznego systemu monitorowania, który będzie dokonywał wszelkich niezbędnych obserwacji i pomiarów określonych parametrów. Obecnie wykorzystuje się w tym celu zaawansowanie technologiczne systemy, które działają w pełni automatycznie i samodzielnie wykonują wszelkie niezbędne czynności, odczytując i zapisując określone parametry produkowanych wyrobów. 

Monitorowanie krytycznych punktów kontroli powinno przebiegać z taką częstotliwością i dokładnością, aby mieć pewność, że mamy pełną kontrolę nad danym etapem produkcji i uzyskujemy regularnie wszelkie niezbędne informacje kontrolne. 

Opracowanie procedur korygujących

W sytuacji, gdy produkcja przebiega prawidłowo i system monitorujący punkty krytyczne nie wykrywa żadnych znaczących odchyleń ustalonych parametrów, nie ma żadnych problemów. Jeśli jednak system wykryje pewne niezgodności wynikające z przekroczenia przyjętych i ustalonych w danej firmie granicznych wartość parametrów, trzeba wiedzieć, jak na to zareagować. W tej sytuacji kluczową rolę odgrywają opracowane wcześniej procedury korygujące. Jest to zbiór różnego rodzaju działań, których celem jest usunięcie stwierdzonych niezgodności i dalsze postępowanie z potencjalnie niebezpiecznym produktem lub surowcem, aby zagwarantować, że nie trafi on do konsumenta. Dzięki ustaleniu tego typu procedur cała produkcja może działać dużo sprawniej, szybciej i bezpieczniej. 

Weryfikacja systemu bezpieczeństwa żywności

Weryfikacja systemu bezpieczeństwa żywności to proces, który polega na dokładnym sprawdzeniu skuteczności działania opracowanego i wdrożonego w danej firmie systemu bezpieczeństwa żywności. 

Monitorowanie systemu kontroli jest tutaj bardzo ważną kwestią, ponieważ w przypadku jego błędnego działania, szybko się o tym dowiemy i możliwe będzie wprowadzenie skutecznych działań korygujących w tym zakresie.  

żywność

Prowadzenie dokumentacji

Nieodłączną częścią różnego rodzaju metod, procesów i systemu bezpieczeństwa żywności jest prowadzenie dokumentacji. Wymagane to jest przez obowiązujące przepisy prawne i pozwala zapisywać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być bardzo potrzebne w sytuacji, gdy w procesie produkcyjnym wyniknie jakiś problem. Dzięki dokumentacji możliwe jest także kontrolowanie tego, jakie działania dana firma prowadzi w celu zapewniania bezpieczeństwa żywności i jak dany system się sprawdza.

Udostępnij

O autorze