MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Inwestowanie

Jak poprawnie zaimplementować system PIMS w organizacji?

Jak poprawnie zaimplementować system PIMS w organizacji?

PIMS (Personal Information Management System) to System Zarządzania Ochroną Danych Osobowych zgodnie z normą ISO 27701. Norma ta opracowana została w konsultacji z ekspertami z całego świata, w tym specjalistami z Europejskiej Rady Ochrony Danych i różnych organów nadzorczych ds. ochrony danych osobowych. Przy jej tworzeniu uwzględniono wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i inne akty prawne dotykające kwestii ochrony danych osobowych, nie tylko z krajów europejskich, lecz także innych kontynentów. 

System PIMS rozszerza systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji o specyfikę przetwarzania danych osobowych: 

 • określa rolę organizacji jako administratora danych osobowych,
 • ujednolica zarządzanie ryzykiem w zakresie organizacji oraz osób, których dotyczą dane osobowe, 
 • wyznacza inspektora ochrony danych osobowych,
 • buduje świadomość pracowników w zakresie klasyfikacji informacji, ochrony przenośnych dysków, zarządzania dostępem, szyfrowania danych, tworzenia kopi zapasowych i rejestrowania zdarzeń, 
 • określa warunki przesyłania danych, 
 • dba o zgodność systemu z wymogami prawnymi. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych pozwala organizacji osiągnąć wymierne korzyści. Są to przede wszystkim: 

 • ułatwienie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji, 
 • zmniejszenie ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji, 
 • ochrona majątku i interesów organizacji, 
 • możliwość szybkiej identyfikacji błędów i niezgodności z wymogami normy,
 • spełnienie wymogów prawnych stawianych przed organizacją, 
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
 • zdobycie większego zaufania klientów i kontrahentów, 
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku. 

Organizacje, które powinny wdrożyć system PIMS

System PIMS może być z powodzeniem stosowany przez podmioty różnej wielkości, posiadające różne profile działalności i realizujące swoje zadania w różnych lokalizacjach geograficznych. System Zarządzania Ochroną Danych Osobowych zgodnie z normą ISO 27701 powinien być wdrożony przez każdą organizację chcącą zadbać o właściwą ochronę danych osobowych i zapewnić zgodność prywatności z przepisami prawa oraz innymi standardami, w tym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz normami ISO 29100, ISO 29134, ISO 29151 i ISO 27018. 

System PIMS jest szczególnie często wdrażany w jednostkach organizacyjnych działających w sektorze publicznym, ochronie zdrowia, infrastrukturze krytycznej, bankowości, branży ubezpieczeniowej, a także przemyśle

Jak ułatwić proces wdrażania systemu PIMS?

We wdrożeniu systemu PIMS w organizacji pomocne jest trzymanie się wcześniej ustalonego porządku. Skuteczna implementacja normy ISO 27701 powinna przebiegać w czterech krokach: 

 1. Planowanie 

Opracowanie niezbędnych procesów oraz procedur koniecznych do uzyskania możliwie najlepszej ochrony danych osobowych w organizacji. 

 1. Wykonanie

Wprowadzenie zaplanowanych rozwiązań i użytkowanie przygotowanych narzędzi w celu ochrony danych osobowych w organizacji. 

 1. Sprawdzanie 

Monitorowanie skuteczności wdrożonych rozwiązań i raportowanie do kierownictwa organizacji.

 1. Doskonalenie

Usuwanie ewentualnych niezgodności, korygowanie oraz wprowadzanie ulepszeń do systemu ochrony danych osobowych w organizacji. 

Proces wdrożenia systemu PIMS w organizacji można również ułatwić, odbywając stosowne szkolenie w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym. 

Szkolenie z systemu PIMS

Szkolenie z Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych (PIMS) zgodnie z normą ISO 27701 organizowane przez Bureau Veritas pozwala:

 • zapoznać się z założeniami normy ISO 27701, 
 • nauczyć się aplikowania wymogów normy, 
 • zapoznać się z funkcjonowaniem systemu PIMS w praktyce, 
 • zapoznać się z praktyką audytowania Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych w jednostce organizacyjnej.  

dokumenty

W trakcie szkolenia omawiane są najtrudniejsze obszary audytowe wraz z praktycznymi case studies opisującymi skuteczne metody ich weryfikacji. Szkolenie z Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych (PIMS) zgodnie z normą ISO 27701 pozwala usystematyzować wiedzę oraz zweryfikować stosowność dotychczas podejmowanych w organizacji działań dotyczących implementacji systemu PIMS i przepisów RODO. Szkolenie Bureau Veritas skierowane jest przede wszystkim do:

 • Inspektorów Ochrony Danych, 
 • Audytorów wewnętrznych ISO 27001, 
 • Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 
 • Specjalistów ds. compliance, 
 • innych osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w organizacji. 

Ocena uczestników szkolenia prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania zarówno w fazie teoretycznej, jak i praktycznej kursu. Po jego zakończeniu partycypanci otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

Udostępnij

O autorze