MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Praca

Jak wygląda certyfikat energetyczny budynku?

Jak wygląda certyfikat energetyczny budynku?

System Certyfikacji Energetycznej pojawił się w Polsce przed dwudziestu laty, ale został zaktualizowany w odpowiedzi na wymogi Unii Europejskiej dotyczące budynków, które stają się coraz bardziej wymagające.

Jeszcze do niedawna nie trzeba było przywiązywać uwagi do świadectwa energetycznego, jednak dziś jest on konieczny zarówno przy sprzedaży domu, jak i  przy jego wynajmowaniu. Brak takiego dokumentu nie jest przeszkodą nie do obejścia, biorąc pod uwagę różnego rodzaju transakcje związane z handlem lub obrotem nieruchomościami, jednak, co istotne, kary za brak certyfikatu są niemałe, dlatego też nie warto ryzykować, próbując obejść przepisy związane z prawem energetycznym.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w nowych i starych budynkach od momentu wystawienia ich na sprzedaż lub wynajem przez właścicieli lub agentów nieruchomości. Dokument ten musi być przedstawiony przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, najmu lub dzierżawy, poświadczając tym samym początkowo ujawnione informacje o klasie energetycznej, do której należy nieruchomość. 

Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat ten jest dokumentem oceniającym energooszczędność budynku w skali od A+ ( wysoce energooszczędny) do F ( nisko energooszczędny), wydanym przez wykwalifikowanych ekspertów uznanych przez jednostkę zarządzającą systemem certyfikacji energetycznej budynków (SCE). Zawiera on informacje na temat charakterystyki budowlanej nieruchomości oraz zużycia energii na różne cele, takie jak ogrzewanie i chłodzenie domu oraz produkcja ciepłej wody użytkowej. Obejmuje on również działania usprawniające, mające na celu zmniejszenie zużycia energii, takie jak instalacja podwójnych szyb, wzmocnienie izolacji lub instalacja bardziej wydajnego sprzętu. Okres ważności certyfikatu energetycznego różni się w zależności od rodzaju certyfikatu i budynku. Jest to:

  • 10 lat dla budynków mieszkalnych oraz małych budynków handlowych i usługowych;
  • 8 lat w przypadku dużych budynków handlowych i usługowych, a po upływie tego okresu certyfikat należy odnowić.

Co decyduje o klasie energetycznej? 

Czynniki, które pełnią decydującą rolę przy ocenie klasy energetycznej danej nieruchomości to m.in.:

  • lokalizacja nieruchomości, 
  • rok jej wybudowania, 
  • jej typ (budynek czy też dom), 
  • kondygnacja, na której się znajduje, 
  • powierzchnia, 
  • zagospodarowanie przestrzeni (ściany, dachy, drzwi, podłogi, przeszklenia, itp.). 

Wpływ na ocenę mają również urządzenia związane z klimatyzacją (ogrzewanie i chłodzenie), wentylacją i uzyskiwaniem ciepłej wody użytkowej.

Jak należy rozumieć informacje zawarte w certyfikacie?

Certyfikat zawiera kilka informacji, z których najbardziej charakterystyczna i widoczna jest klasa energetyczna. Dokument ten zawiera wszystkie dane niezbędne do oceny charakterystyki energetycznej budynku, a także kwestie poświęcone sugerowanym rozwiązaniom modernizacyjnym, ze wskazaniem klasy energetycznej po ich wdrożeniu, a także ich wpływu na zapotrzebowanie na energię i wysokość płaconych rachunków.

W jaki sposób oceniana jest wydajność energetyczna?

Wydajność energetyczna domu jest oceniana na podstawie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie, ciepłą wodę użytkową i wentylację zewnętrzną. Wartości te porównuje się z wartościami uzyskanymi dla budynku referencyjnego podobnego do tego analizowanego. Chociaż informacje te mogą się różnić w rzeczywistym użytkowaniu, jest to jedyny sposób na uzyskanie bardziej obiektywnego zestawienia porównawczego między budynkami tej samej kategorii.

Klasę energetyczną oblicza na podstawie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię budynku referencyjnego oraz budynku analizowanego. Im wyższe zapotrzebowanie na energię w porównaniu z obiektem referencyjnym, tym gorsza klasa energetyczna. 

Aby konsument mógł zorientować się, jaki jest rezultat zastosowania wszystkich lub części proponowanych środków, certyfikat zawiera tabelę zbiorczą zawierającą środki wybrane do obliczeń, całkowity koszt, redukcję kosztów energii w rachunku oraz klasę, jaką uzyskałby obiekt.

Jedną z głównych zalet certyfikatu jest szukanie rozwiązań, biorąc pod uwagę specyfikę danego budynku. Przedstawione środki muszą być zawsze zgodne z obowiązującymi w danym czasie wymaganiami technicznymi i wykonalne. 

Kto jest uprawniony do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Zgodnie z prawem budowlanym certyfikat energetyczny jest jednym z elementów projektu budowlanego. Dlatego właśnie obowiązek jego sporządzenia leży po stronie architekta odpowiedzialnego za jego wykonanie. Jednak na mocy przepisów, dokument ten może zostać przygotowany przez inną – dowolnie wybraną osobę lub jednostkę certyfikującą, która spełnia określone kryteria. 

Udostępnij

O autorze