MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Rachunkowość

Czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa i jak ją sprzedać?

Czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa i jak ją sprzedać?

Prowadząc działalność, możesz natknąć się na pojęcie takie jak sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Możesz mieć już takową w planach, dlatego też, zanim przejdziesz do konkretów, sprawdź koniecznie, jaka jest definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak wygląda jej sprzedaż i w jakim celu się jej dokonuje.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – definicja

Zgodnie z definicją, o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówimy w sytuacji, gdy w istniejącej już firmie zostanie wyodrębniona w kontekście finansowym i organizacyjnym część składników o charakterze materialnym i niematerialnym, która jest w stanie funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Przy czym ważnym czynnikiem jest tutaj to, aby składniki części wyodrębnionej były ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie działalności.

Ważne jest również uregulowanie funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa za pomocą umowy, statutu lub innego dokumentu o podobnym charakterze. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomimo braku takiego dokumentu, a przy jednoczesnym wyraźnym wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, możemy już mówić o jej istnieniu.

Na czym polega proces sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Aby móc sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa, konieczne jest wcześniejsze wyodrębnienie jej w sposób formalny. Jest to ważne dlatego, że nie może być wątpliwości w związku z tym, czym właściwie jest przedmiot sprzedaży. Warto pamiętać, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma wpływu na pozostały obszar działalności firmy. 

Sprzedaż może odbyć się również na zasadzie aportu, co oznacza, że jeśli firma przekazuje określonej spółce zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian otrzymuje udziały lub akcje w danej firmie. Można to zatem potraktować równie dobrze jako wnoszenie wkładu własnego przy nawiązywaniu współpracy. 

Najczęstsze powody sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podział firmy

Zdarza się, że w wyniku prowadzenia dwóch działalności ich dalsze funkcjonowanie w ramach jednego podmiotu zwyczajnie przestaje się opłacać. Innym powodem zachodzącym w przypadku podziału firmy jest także śmierć jednego ze współwłaścicieli, rozwód czy też chęć rozstania się wspólników. 

Zmiana rodzaju działalności

Możliwe jest wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w jednoosobowej działalności gospodarczej, po czym jej sprzedaż do założonej przez siebie spółki. Jest to sposób na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę.

sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak wygląda

Restrukturyzacja firmy

Jest to działanie polegające na zbyciu majątku niezwiązanego z podstawową formą działalności i powrócenie do świadczenia usług podstawowych. W takiej sytuacji jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa można sprzedać nawet całe segmenty biznesowe.

Optymalizacja firmy

Dynamiczny rozwój wymusza wprowadzanie zmian, dzięki któremu firma dotrzyma im kroku. W tym celu przeprowadza się optymalizację, która, przeciwnie do restrukturyzacji, wyodrębnia dodatkowe segmenty przekształcane w zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a następnie sprzedawane do spółek wchodzących do grupy kapitałowej.

Czym różni się sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa od sprzedaży zwykłych składników majątku?

Główna różnica kryje się w opodatkowaniu VAT – ustawa o podatku od towarów i usług zakłada, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zwolniona jest z podatku, podczas gdy sprzedawanie zwykłych składników majątku już temu opodatkowaniu podlega.

Czasami jednak opodatkowanie VAT jest korzystniejszym rozwiązaniem, jako że sama transakcja jest co prawda neutralna podatkowo, lecz rośnie wartość brutto transakcji, co oznacza, że jeden podmiot będzie co prawda zobligowany do zapłacenia podatku VAT, lecz już druga strona będzie mogła ów podatek odliczyć.

Udostępnij

O autorze