Historia giełdy, jak narodził się rynek?

Od tysięcy lat możemy zaobserwować rozwój handlu. Ludzie od zarania dziejów wymieniali się zdobytymi surowcami oraz pokarmem. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęto budować specjalne miejsca temu służące – targowiska, jarmarki czy też tawernach. Z czasem zaczął zmieniać się charakter handlu i stawał się on coraz bardziej zbliżony do tego, który znamy z czasów dzisiejszych. Czynniki takie jak rozwój miast czy odkrycia geograficzne w znacznym stopniu się do tego przyczyniły. Samo słowo giełda pochodzi z języka niemieckiego, i pierwotnie oznaczało miejsce zgromadzeń kupców, w którym dokonywano wymian handlowych.

Pierwsza giełda

Najstarsza giełda powstała w roku 1531 w Antwerpii – było to pierwsze miejsce w całości przeznaczone do handlu. Transakcje opierano na towarach, wekslach oraz obligacjach. W tym miejscu trudniono się również lichwą, czyli pożyczkami na wysoki procent. W XVI wieku w Holandii powstały spółki handlowe i było to ogromny przełom w dziedzinie handlu. Rozwój żeglugi przyczynił się do sprowadzania produktów z rejonów dotąd niedostępnych – okazało się to niezwykle korzystne dla kupców, ale z drugiej strona ryzykowne oraz niebezpieczne. W celu zminimalizowania ryzyka kupcy łączyli  się w spółki.

Pierwszą spółką była Kampania Wschodnioindyjska, której kapitał został podzielony w 1606 roku i wtedy również zostały wyemitowane pierwsze na świecie akcje. Tego typu spółki odnotowywały w tamtym czasie ogromne zyski, więc mieszkańcy chętnie inwestowali w różne przedsięwzięcia, dzięki czemu mieli udział w zyskach.

Dalszy rozwój

Na duży przełom musieliśmy czekać aż do połowy XIX wieku, kiedy wynaleziono telegram. Dzięki temu można było zrezygnować z handlu bezpośredniego.

W ten oto sposób na największej giełdzie tamtych czasów – New York Stock & Exchange Board zaczęli pojawiać się brokerzy oraz inwestorzy z spoza Stanów Zjednoczonych oraz poprawiał się komunikacja między nimi.