MoneyInvest24.pl

Inwestycje, finanse, gospodarka

Szukamy oszczędności

Tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego

Tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego

Polskie firmy coraz częściej współpracują z niemieckojęzycznymi przedsiębiorstwami, co wiąże się z potrzebą przetłumaczenia dokumentacji natury technicznej czy prawnej. Jeżeli są to pisma składane w odpowiednich urzędach w Polsce, muszą zostać podpisane przez tłumacza przysięgłego. W innym przypadku zostaną odrzucone. Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od zwykłego tłumaczenia?

Tłumaczenia o najwyższej jakości

Tłumacz przysięgły jest osobą reprezentującą tak zwany zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że swoją działalnością odpowiada przed Ministrem Sprawiedliwości. Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie oraz skończone studia, najlepiej z germanistyki. Dodatkowo nie może być osobą karaną ani pozbawioną czynności prawnych.

Po spełnieniu tych kryteriów może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Jeżeli zaliczy egzamin, kandydat na tłumacza przysięgłego, powinien ponownie ubiegać się do Ministerstwa Sprawiedliwości, tym razem z wnioskiem o wpisanie na specjalną krajową listę tłumaczy przysięgłych. Po pozytywnym rozpatrzeniu i uroczystym ślubowaniu otrzymuje pieczątkę, która poświadcza, że jego kwalifikacje spełniają wszystkie wymagania określone przez polski organ administracji rządowej.

Dopiero teraz można uznać, że uzyskał prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jest to dość czasochłonny i wymagający proces, dlatego nie każdy tłumacz decyduje się na taką ścieżkę kariery. Do tego kryteria jakie musi spełnić kandydat oraz zakres świadczeń i otrzymywane wynagrodzenie, są ściśle określane rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości. W skutek narzuconych odgórnie standardów, zawód tłumacza przysięgłego pozostaje wąską, aczkolwiek elitarną profesją.

Dzięki temu można mieć pewność, że świadczone przez niego usługi są poufne i odznaczają się najwyższą jakością, rzetelnością i terminowością. Uzyskanie tytułu tłumacza przysięgłego oznacza, że reprezentuje sprawdzoną wiedzę z zakresu prawa i finansów oraz potrafi swobodnie posługiwać się specjalistyczną terminologią. Swój profesjonalizm dosłownie przypieczętowuje na przetłumaczonych dokumentach, które są uważane za uwierzytelnione i honorowane przez polskie prawo i urzędy.

Gdzie szukać tłumacza przysięgłego?

Zazwyczaj firmy, zajmujące się tłumaczeniem oraz prowadzeniem kursów języków obcych dla polskich przedsiębiorstw, posiadają również swoje biura tłumaczeń przysięgłych. Tak jest w przypadku Yellow Centrum Języków Obcych, która od dwudziestu lat świadczy usługi tłumaczenia przysięgłego w kilku językach obcych, również w języku niemieckim, na terenie Wrocławia. Zatrudnieni tłumacze reprezentują profesjonalną wiedzę, którą potrafią wykorzystać podczas pracy w różnych sektorach: handlowym, produkcyjnym, ekonomicznym, transportowym i prawniczym. Jeżeli chce się mieć pewność, że wybrany tłumacz przysięgły jest godny zaufania, najlepszą opcją jest skorzystanie z wyszukiwarki, dostępnej na rządowej stronie internetowej, w zakładce Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdego tłumacza przysięgłego można zweryfikować, podając jego imię i nazwisko.

Czym się zajmuje tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

Tłumacze przysięgli z firmy Yellow mogą być zatrudniani podczas tłumaczenia ustnego, reprezentując klienta podczas umówionej wizyty z notariuszem, czy w trakcie rozmowy z urzędnikiem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oprócz tego tłumaczą dokumenty pisemne, m. in. akty urodzenia, zgonów, świadectwa, certyfikaty, umowy, pełnomocnictwa. Przygotowują odpisy z Krajowego Rejestru Sądowniczego czy dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli oraz innych pojazdów silnikowych sprowadzanych do Polski.

Jeżeli firma potrzebuje przekładu z języka niemieckiego dokumentacji inwestycyjno-budowlanej, przekładów pism sądowych, zawartych umów partnerskich, handlowych czy wszelakich zamówień i kontraktów, najlepszą opcją będzie zatrudnienie do tego właśnie tłumacza przysięgłego.

Reichstag

Tłumacz przysięgły honorowany w każdym urzędzie

Należy pamiętać, że dokumenty sprawy urzędowej, które przetłumaczy zwykły tłumacz języka niemieckiego, zostaną odrzucone, jeżeli zostają złożone w tego typu instytucjach. Podobna sytuacja może się zdarzyć w banku czy sądzie, w każdym miejscu, gdzie przetłumaczona dokumentacja wymaga spełnienia ściśle określonych zasad, regulowanych przepisami prawa. Tylko przekład poświadczony pieczątką tłumacza przysięgłego zostaje uznany za w pełni uwierzytelniony.

Taka wiedza okazuje się niezastąpiona, kiedy w przypadku umówionego przez klienta terminu u notariusza, na miejscu zostaje poinformowany, że przy czynnościach notarialnych jest potrzebna obecność tłumacza przysięgłego. Wówczas zwrócenie się do doświadczonego i sprawdzonego biura tłumaczeń, które potrafi zapewnić rzetelnych i terminowych tłumaczy, okazuje się kwestią priorytetową.

Udostępnij

O autorze